Design van beeldmerk en signing voor onderwijs conferentie

branding van de rijtuigenloods voor 1 dag

 

 In opdracht van DR2 events & Campaigns

Visuele branding voor een congres.
Conferentie Onderwijsachterstanden is een initiatief van de PO-Raad, het ministerie van OCW en het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek. De conferentie maakt onderdeel uit van het  R&D programma Onderwijsachterstandenbeleid van het ministerie van OCW.
De organisatie van dit congres was in handen van DR2 events.
DR2 vroeg Expowise om een beeldmerk te maken dat voor allerlei doeleinden zou kunnen worden ingezet. De eis was dat het opgebouwd moest worden met de vaste kleuren en stramienen van NRO (Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek).
Dit beeldmerk is uiteindelijk toegepast op tal van uitingen zoals: webbanners, signing, programma’s drukwerk en plattegronden.

De conferentie richt zich op bestuurders, schoolleiders, leerkrachten en andere professionals uit het primair onderwijs.
Tijdens de conferentie kon men kennisnemen van de nieuwste inzichten rond de aanpak van onderwijsachterstanden bij kinderen in het basisonderwijs. Ook werden er wetenschappelijk onderbouwde praktijkervaringen gedeeld en was er volop ruimte voor uitwisseling.

Voor meer informatie over DR2 Events & Campaigns klik hier.