Decor voor digitaal congres Nederland Digitaal 2021

De conferentie vond van 8 t/m 10 februari 2021 volledig online plaats.

Jaarlijks organiseert het kabinet de Conferentie Nederland Digitaal. De conferentie geeft een impuls aan de Nederlandse Digitaliseringsstrategie voor bedrijfsleven, wetenschap, overheden en maatschappelijke organisaties.

 

decor voor centrale lobby met dagvoorzitter voor live streaming van digitaal congress

De opdracht:

Maak een decor waarin op veilige wijze een dagvoorzitter digitaal gasten kan interviewen, ontvangen en sessies kan aankondigen. De uitstraling moet een driedimensionale vertaling van het bestaande logo zijn. Daarnaast is er behoefte aan levendigheid en diepte  aangezien er maar één, hooguit twee, personen in het decor zullen staan.

Uitwerking:
De set heeft is opgebouwd uit een centrale desk voor de dagvoorzitter waarachter het grote scherm is geplaatst waarop de interviews plaatsvinden en sessies worden vertoond. Aan weerszijden is een (door Expowise ontworpen, zie grafisch ontwerp) banner geplaatst. Het geheel is uitgevuld met LED kubussen in de kleuren van de blokjes uit het logo om de diepte te genereren.
Over het congres:

De samenleving en Nederlandse economie digitaliseren in snel tempo. Dit vraagt om een goede balans tussen het benutten van kansen en het verkleinen van de risico’s. Waarbij we rekening houden met bescherming van onze grondrechten. Tijdens de jaarlijkse Conferentie Nederland Digitaal werken overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties aan opschaling van innovatie, ruimte voor talent en de bescherming van publieke waarden en veiligheid.

De conferentie richt zich op deelnemers van verschillende achtergronden zoals:

  • overheden
  • bedrijven
  • kennisinstellingen
  • onderwijs en maatschappelijke organisaties