Den Haag werkt! 

Vormgeving/visualisatie van een nieuw interactief ontmoetings- en kennisevent

In opdracht van  concept plaza
In samenwerking met de blauwe tram grafische vormgevers

Hoe gaat zo’n totaal nieuw evenement er dan uitzien?!
Omdat dit evenement nog niet eerder gehouden was en deels nog gepromoot moest worden had Conceptplaza visuals nodig om de verschillende partijen te enthousiasmeren om hier aan mee te gaan doen. De Blauwe tram en Expowise ontwikkelden gezamenlijk het logo en de diverse grafische uitingen voor deze eerste editie. Expowise verwerkte deze vervolgens in visuals waarin te zien was hoe het evenement er dan uit zouden kunnen gaan zien in Het World forun in Den Haag.

Het ging hier om een interactief ontmoetings- en kennisevent, met als doel:
• Het optimaliseren van de samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden op het gebied van werkgelegenheid in Den Haag en directe regio.

• Het omarmen van innovaties die anticiperen op toekomstige ontwikkelingen en wensen van werkgevers en werknemers. Aandacht voor in-,doorstromers, werkzoekenden, de oudere werknemer en de langdurig werkzoekenden.
• Het organiseren van ontmoeting tussen ondernemers, kennisdragers, werkgevers, werknemers en werkzoekenden. Er is ruimte voor kennismaking, kennisdeling en het ontwikkelen van initiatieven met aandacht voor het bereiken van bewustwording van verantwoordelijkheid voor loopbaan en ontwikkeling.
• Het verbinden en behouden van jonge ondernemers binnen de Haagse Economie
• Het bundelen van huidige activiteiten op dit gebied en gezicht geven aan wat Den Haag en haar regio op dit vlak biedt.