Grafische vormgeving rapport waterstoffabriek Den Helder

Den Helder een ideaal startpunt voor grootschalige waterstofproductie

 

In opdracht van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord

Vormgeving Rapport ‘Poort naar een CO2-vrije waterstofeconomie’ 

De ontwikkeling van een duurzame waterstofeconomie is actueler dan ooit. Waterstof kan namelijk een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie en een schoner klimaat. Daarom heeft het samenwerkingsverband H2Gateway (een groep van bedrijven en overheden) de mogelijkheden verkend om op grote schaal en gecentraliseerd blauwe waterstof te produceren.

NHN gaf Expowise de opdracht om de grafische vormgeving van het rapport te verzorgen. De content kwam uit verschillende instanties en daarom was de vormgeving ook niet in één lijn. Tekst, afbeeldingen, kaarten en grafieken moesten tot één vormgeving worden gesmeed en geactualiseerd worden om een krachtige en eenduidige boodschap te vormen.

Het gehele rapport is te downloaden op de website van NHN.

klik hier voor de link naar de website van NHN om het rapport te downloaden.


Voor meer informatie over NHN klik hier.