Design annual trend report 2020

Sustainable Development Goals

 In opdracht van Droge en van Drimmelen

Vormgeving jaarlijks trend rapport 2020

Dröge & van Drimmelen is een Haags adviesbureau dat actief is op het snijvlak van public affairs en corporate communicatie. De kern van hun werk is organisaties te helpen maatschappelijk en politiek draagvlak te verwerven voor hun issues. Ze hebben een breed netwerk binnen politiek en ambtelijk Den Haag, Brussel en onder maatschappelijke organisaties.

Sustainable Development Goals versterken public affairs

Voor het jaarlijkse trendrapport onderzocht Dröge & van Drimmelen welke trends zichtbaar zijn op het snijvlak van public affairs en de SDG’s. Er is gesproken met vijftien vertegenwoordigers van toonaangevende organisaties vanuit de hele wereld en de conclusie is duidelijk: de SDG’s en public affairs krijgen een steeds hechtere relatie. Veel organisaties kiezen ervoor om de SDG’s onderdeel te laten uitmaken van hun public affairs strategie. De SDG’s bieden bedrijven, overheden, kennisinstellingen en NGO’s een gezamenlijke internationale taal om te communiceren over hun maatschappelijke betrokkenheid. Aan de andere kant zetten organisaties public affairs in om de SDG’s hoger op de politieke agenda te krijgen. Met enige spijt constateert men wel dat Nederland als één van de weinige Europese landen een nationale SDG-strategie ontbeert.

Dröge en van Drimmelen gaf Expowise de opdracht om de grafische vormgeving van het trend raport 2020 te verzorgen.

Het gehele trend rapport is te downloaden op de website van Dröge en van Drimmelen.

klik hier voor de link naar de website van DR2 om het trend rapport 2020 te downloaden.


Voor meer informatie over Dröge en van Drimmelen klik hier.