Graphics voor digitaal congres  Nederland Digitaal 2021

Jaarlijks organiseert het kabinet de Conferentie Nederland Digitaal. De conferentie geeft een impuls aan de Nederlandse Digitaliseringsstrategie voor bedrijfsleven, wetenschap, overheden en maatschappelijke organisaties.

De conferentie vond van 8 t/m 10 februari 2021 volledig online plaats.

Graphics voor alle platforms van dit digitale event

Expowise verzorgde alle grafische elementen geinspireerd op het logo van deze jaarlijks terugkerende conferentie. Alle buttons en afbeeldingen in de diverse digitale platforms zijn passend gemaakt bij de stijl met de blokjes en de donkerpaarse kleur van de huisstijl. De set voor de livestream uitzending is opgebouwd uit een centrale desk met aan weerszijden is een  banner. Voor alle digitale platforms voor de deelnemers en voor in het decor waar live alle online sessies worden aangekondigd. Dit zijn o.a.:

  • digitale elementen voor de app van aanmelder.nl
  • buttons en tegels voor de daarbij behorende web-aplicatie
  • een lay-out voor de powerpoint presentatie die alle sprekers kunnen gebruiken
  • banners
  • dagprogramma’s
  • bannerwanden voor in het decor
Over de conferentie Nederland Digitaal:

De samenleving en Nederlandse economie digitaliseren in snel tempo. Dit vraagt om een goede balans tussen het benutten van kansen en het verkleinen van de risico’s. Waarbij we rekening houden met bescherming van onze grondrechten. Tijdens de jaarlijkse Conferentie Nederland Digitaal werken overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties aan opschaling van innovatie, ruimte voor talent en de bescherming van publieke waarden en veiligheid.

De conferentie richt zich op deelnemers van verschillende achtergronden zoals:

  • overheden
  • bedrijven
  • kennisinstellingen
  • onderwijs en maatschappelijke organisaties